Наш бізнес

ДТЕК Нафтогаз видобуває природний газ та газовий конденсат. Ми посідаємо перше місце в Україні серед приватних компаній за обсягом виробництва цієї продукції, друге — серед компаній усіх форм власності.

За 2014-2018 рр. ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток газу в 3,3 рази, а газового конденсату — в 2,8 рази.

Наш бізнес

ЛІЦЕНЗІЙНІ ДІЛЯНКИ

Ми ведемо розвідку та видобуток вуглеводнів на 4 ліцензійних ділянках: Семиренківському і Мачухському родовищах, Хорошівській і Світанково-Логівській площах.

 

Семиренківське газоконденсатне родовище

Розташування: Шишацький і Миргородський райони Полтавської області
Площа: 158,8 кв. км
Запаси: 25 млрд куб. м природного газу
Глибина свердловин: більше 5,4 тис. м

Мачухське газоконденсатне родовище

Розташування: Полтавський район Полтавської області
Площа: 19,2 кв. км
Запаси: 6,8 млрд куб. м природного газу
Глибина свердловин: понад 5,5 тис. м
Унікальне за складністю гірничо-геологічних умов розробки (пластові тиски — більш ніж 1 тис. атм з коефіцієнтом аномальності понад 2)

Хорошівська площа

Розташування: Харківський район Харківської області
Ресурси природного газу (категорія С3): 1,64 млрд куб. м

Світанково-Логівська площа

Розташування: Чугуївський, Змієвський та Харківський райони Харківської області

Площа: 197,5 кв. км

Наш бізнес
Геологорозвідка

Нарощування ресурсного та запасного потенціалу вуглеводнів – одна з першочергових задач нашої компанії та всієї галузі.

Найбільш перспективним ми вважаємо освоєння великих глибин – понад 5-6 тис. м. Для дослідження покладів газу на таких глибинах наша компанія застосовує цілий комплекс методів геологорозвідки.

У 2015 р. ми провели найбільш масштабну в межах України широкоазимутальну 3D-сейсморозвідку на Семиренківському та Мачухському родовищах.

Регулярно проводяться високотехнологічні лабораторні та геофізичні дослідження. Для інтерпретації даних застосовується програмне забезпечення Petrel, KAPPA, tNavigator, Echometer, Interactive Petrophysics та інше. Результати цих досліджень лягають в основу створення цифрових 3D-моделей родовищ, які дозволяють проводити моніторинг та аналіз стану покладів вуглеводнів у режимі реального часу.

Наш бізнес
Буріння

ДТЕК Нафтогаз  один з лідерів глибокого буріння в Україні. Буріння глибоких свердловин відкриває новий потенціал для видобутку газу, особливо в умовах високої виснаженості існуючих родовищ.

У 2013-2019 рр. ми пробурили та ввели в експлуатацію 18 свердловин завглибшки понад 5,4 тис. м, включно з найглибшою в Україні свердловиною №17 Семиренківського родовища (6750 м). Більшість свердловин є похило-скерованими.

Зараз до свердловинного фонду компанії входять 26 свердловин глибиною понад 5,4 тис. м кожна.

Наші родовища характеризуються складними горно-геологічними умовами  аномально високими пластовими тисками та температурами. Тому під час буріння ми застосовуємо найбільш сучасне обладнання та технології, залучаємо до співпраці провідні українські та міжнародні сервісні компанії, серед яких  Halliburton, Schlumberger, Weatherford.

Наш бізнес
Видобування і підготовка газу

Підготовка природного газу у ДТЕК Нафтогаз здійснюється на трьох установ­ках – «Олефірівка», «Семиренки» та «Мачухи». Компанія постійно проводить системну модернізацію об’єктів наземної інфраструктури, вдосконалюючи їх за міжнародними стандартами.

  • Олефірівська УППГ – одна з найбільш нових та ефективних в українсько­му газовидобутку, була побудована та введена в експлуатацію у 2014 р. Інвестиції у будівництво склали близько 100 млн грн. Потуж­ність – 6 млн куб. м газу на добу.
  • Семиренківська УКПГ – модернізована у 2015-2017 рр. Потужність – 2 млн куб. м газу на добу.
  • Мачухська УПГ – реконструйована у 2017 р., потужність збільшено в два рази – з 1 до 2 млн куб. м на добу. В модернізацію установки було інвестовано понад 100 млн грн. 

Пропаново-холодильна установка

Стратегія компанії передбачає будівництво ряду об’єктів інфра­структури, які нівелюють негативний ефект від зниження пластових тисків на Семиренківському родовищі. Першим кроком у цьому напрямі стало введення в експлуатацію унікальної повністю автоматизованої пропаново-холодильної установки на Олефірівській УППГ, в яку було інвестовано понад 350 млн грн.

Дотискні компресорні станції

У 2019 р. розпочалася реалізація масштабної інвестиційної програми з будівництва дотискних компресорних станцій. Загальний обсяг інвестицій – 40 млн дол. США.

Наш бізнес
Технологічний центр

ДТЕК Нафтогаз – єдина компанія в українській газовидобувній галузі, яка створила власний Технологічний центр з метою системного пошуку, адаптації та впровадження провідних інноваційних технологій. Технологічний центр взаємодіє з ключовими міжнародними нафтосервісни­ми компаніями та відкритий до співпраці з провайдерами новітніх технологій у галузі.

У рамках системи технологічного розвитку ДТЕК Нафтогаз створив Експертну раду, яка буде сприяти у підвищенні якості та ефективності технологічних та бізнес-процесів компанії. Такий проект із залученням провідних міжнародних експертів реалізовано у газовидобувному секторі України вперше.

Наш бізнес
Реалізація продукції

Видобутий природний газ продається промисловим споживачам. Одними з найбільших споживачів є підприємства групи СКМ: теплові електростанції та металургійні заводи.

Газовий конденсат у повному обсязі реалізується на відкритих торгах, які регулярно проходять на електронному торгівельному майданчику ДТЕК: tenders.dtek.com