Кар'єра

Найважливіше у газовидобутку – це люди. У ДТЕК Нафтогаз працює понад 250 співробітників.

Ми залучаємо найкра­щих фахівців у галузі та забезпечуємо їхнє навчання і професійний розвиток. 

Кар'єра
Про роботу в компанії

Представники компанії регу­лярно відвідують профільні семінари та тренінги від провідних міжнародних експертів, беруть участь у спеціалізованих нафтогазових конференціях та виставках по всьому світу, навчаються за програмами корпоративного університету – Академії ДТЕК.

Також у компанії діє програма "Кадровий резерв", яка дає можливість найперспективнішим співробітникам претендувати на управлінські посади.

Кар'єра
Співпраця з університетами

Ефективна співпраця між бізнесом, освітою та наукою – важливий фактор динамічного розвитку нафтогазової галузі. Підготовка висококваліфікованих фахівців – це відповідальна місія як для навчальних закладів, так і для видо­бувних компаній.

Тому ДТЕК Нафтогаз налагодив стратегічне партнерство з профільними вищими навчальними закладами України – Полтавським національним технічним університетом ім. Ю. Кондратюка та Івано-Франків­ським національним технічним університетом нафти і газу.

Студенти проходять практику на газовидобувних підприємствах ДТЕК Нафтогаз, після чого найкращі з них можуть стати співробітниками компанії. Крім того, ми проводимо низку спільних заходів з університета­ми: науково-технічні конференції та тренінги, візити на промислові об’єк­ти, допомагаємо розвивати матеріально-технічну базу. Так, за сприяння ДТЕК Нафтогаз було відкрито лабораторію бурових та тампонажних розчинів в ІФНТУНГ, лабо­раторію нафтогазових технологій у ПолтНТУ, лабораторію спеціалізованих інформаційних технологій у Коле­джі нафти і газу ПолтНТУ.